Sunday, February 23, 2014

LAGU MAKASSAR

LAGU MAKASSAR


Alle Mama Te Bilang
Voc : Ridwan Sau

Alle mama’ tea bilang 
Itung takkaliang mama 
Lonna sallang masse’re rapangku
Alle nupa’ lengu mama

Nakke teaja’ ningai 
Ero’ ja nikamaseang
Tea tonja’ de’ ni puji-puji 
Ero’ ja ni pa’rikongang

Mangku mamo kana kamma 
Punna lompo rinyawanu 
Resoku lanu bossarang 
Lompo tarima kasikku 

Naku pare’ kelong-kelong 
Iaji riminasangku
Na ma matu-matu lalo sallang
Mange rijulu bangsaku


NALOKO' NAKKU'
Voc : Ridwan Sau

Salloku ammoli nakku 
kurammpa Takubossarrang 
Aule lanri mallakku
salasa ripanrannuang

Kuempo empoang minne 
kutinro tinroang tommi
Aule kupila kamma 
lapanra naloko nakku

Apamo napassabakki 
kaupa nia kute’ne
Iaji nutakucini 
lussa tena pamangeang

Bara’ nania anjo anging 
akkulle mangngerang nakku
Kusuro pabattu tonji 
nakku takarapikangku


IKAU TONJI
Cipt : Abidin Syam


Bulaeng tino nyamwanu
jamarrokka pangainnu
kukana kamma
kakuntu tojeng kupau

mallaka lamappatantu
mingka nia riatingku
anjo cinnaku
ciniku rikau tonji

Kurapangko mataallo
ansiori anne lino
kalebba lanre
talebba runtung pangngai

ikau minne kutadeng
ero lanakajannangi
nasaba nia na
lakupamolemoleku


RIDWAN SAU - LIMBANGMI TAUNG
Album : Ridwan Sau Season II

Limbangmi taung
Limbang tomminjo janjinnu
Manna pasannu tale’ba nia battu
Anjo kanannu sarroji kupariati
Saba’ jarre’na lantang papparampenu
Tuliji manjina riatingku uru molita pangngu’rangi
Sa’ra alloa a’jari sa’bi
A’jari sa’bi passingainta cinnata nakkutta
Kippoto puli ri janji Te’neta paitta tuli jaki sileporang

Tenaka kau…
Tenaka kau nunakku
inakke iya sangnging je’ne mata mami
Tenaka kau nanu ero’ angngulingi
Sikamma le’ba te’nea nikanyame

Apamo daeng apa gaweku kamase
Allo bangngiji angngarrru’ lalang nyawaku
Tenaja daeng tena naku takkaluppa
Teaki lanre mattayang oh… daeng
Ridwan Sau
Tea Tonja

Pacce tojengi paeng 
emmpoanna kamasea
Lani kanyame kapangngaia
Te’neji uru ta’ rampe nupare’ pannyaleori
Pai’ ji paeng kale’ bakkanna

Ka’de ji naku asseng 
rioloang tangngaingku
Kuerang tonji bella kalengku
Tea tonja lani janji tea tonja lasalasa
Lapa’risi ri sayang rannu

Ti’ring nia moncong mata battu pasisa’la
Apamo gaukku sala numalangnge’ langngerang kamma
Mingka boli’mi nakamma sarengkumi kapang
Sangnging salasa tallasakku

Butta Kalassukangku
Cipt : Sila Leo & Anci Laricci

Bella tojeng milampakku
kana simbang mi dolangan
aule talengu tomma
ri buluna butta jawa

manna mamonjo nakamma
tuli ji kupariati
aule parasanganku
ri butta kalassukangku

tau lolona natau rungkana
malabbiri ri pangngadakang 2X

alusu ri kana kana
alausu ri pakgaukang
mabaji ampe
adatta ri Ujung PandangTerjemahan Lagu :

Tanah Kelahiranku

Sudah Jauh Saya pergi (Merantau)
Karena sudah terpisah oleh Samudra
dan sudah terhalang
oleh Gunung di Pulau Jawa

Meskipun begitu
Tapi tetap di hati
Harapanku
di Tanah kelahiranku (Kampung halaman)

Gadis dan pemudanya
Anggun dalam kesopanan

Halus Tutur katanya
Sopan dalam tingkah laku
Baik perangainya
itulah adata kita di ujung Pandang (Makassar)
Indonesia boritta
sabang sa’ genna marauke
Boritta bori’ masunggu
Bori’ kalumannyang dudu

Bangsaku julu borikku
Teaki lanrekkareso
Boritta lonna mabaji
Suruga nipammantangngi

Kere panra’ ni bajiki
Kere kurang ni tambai
Boritta ganna majai
Pa’ rasangang mammadai

Rapangi bunga nikanro
Ma’ jari rappo…

Indonesia boritta
Rapangi sallang bulaeng
Ni jaga ni katutui
Pusaka ana’ cucunta

sumber - Album : Ridwan Sau Bugis Makassar
Tuli tonja makkale-kale
tena rapang sambenna
Iaji tuli,
iaji tuli mannompo ripa’ mai

Baku na bella rikalengku
makkale tutu tong mama
Tappakku mami
Ribatara allewai pa’maikku

Punna......
tena memang tommo parekanna
Ulinganna kummaliang sileporang
Oh karaeng pela’ pangngaingku
kipela’ tommi manakku’ na

Punna......
tena memang tommo parekanna
Si bokoi pa’ maikku pa’ mai’na
Ya Ilahi allemi nyawaku..
alle nyawana..
Barang jammeng
na ri anja ku’ rappungang

Sumber - album : Harangmi
ARTI LAGU TAPPAKKU MAMI

Sekalian Dengan Artinya Deh....
Pokok Cerita .... nih orang yg putus cinta tapi tidk mau mencari penggantinya walaupun sudah saling berpisah karena udah cinta Mati.. sampai minta ke Tuhan agar cabut aja nyawa nya... asiiik..

Ku Akan Tetap Sendiri
Tidak akan ada yg setara untuk menggantikannya
Hanya Dia
Hanya Dia yang selalu ada di hati

Sejak berpisah dengan saya
Saya Pun hanya tetap sendiri
Tinggal Keyakinan
ke pada yang kuasa yang menenangkan hatiku

Jika..
Sudah tidak ada lagi jalannya
Untuk Kami bisa bersama kembali
Oh Tuhan, Buanglah Rasa Cintaku ini
Dan Hilangkan Pula Rasa Rindunya

Jika
Tidak ada juga Jalannya
Untuk menghilangkan Rasa Rindu di hati Kami
Ya Tuhan Ambillah Nyawaku
Ambil Nyawa nya
Mungkin Cinta Kita
Akan bersatu di Akhirat nanti


Laturung bosi ji paleng
ritaggilinna alloa
kutayang tommo
simbara saggenna bangi 2X

kamma jinne pangainnu
mangai sitangnga tangnga
nurapang jenne
malete ri leko pacco 2X

Reff. tena tojeng nupassayang
tena nanumaling maling
kasummang sai
kana lebbaka nuboli

bolima kamma salasa
tallasa taronang ronang
maneteng nakku
manyoweang dinging dinging


ARTI : BOLIMA KAMMA SALASA

Ternyata Akan Turun Hujan
Sepanjang Hari
Padahal Saya Menunggu
Hujan Reda Sampai Malam

Ternyata Begini caramu mencintaiku
Mencintai tidak sepenuh hati
Bagaikan Air di Daun Talas
KAHAR HS - GARRING APAI I NONA
Nanipakkarammulai 
lagu lagu turatea 2x

lagu laguna panggurangi

Caddi caddiko nukebo
halusu ribannang roda2x
tanre callanu
numantang lolo bangko 

lolo bangko mi inona
jappo pelaka susunna rikodong 2x

mattayang baba
manna acnce tamania

garring apami inona
nanaruntung kulambuna 2x

garring koccikang
garring lebba niladai

niladai mi inona passé dudui nakasia
kaanjo ibaba passe dudui ladana

kadde nakke tau lolo
eroja ripatorani
manna maorasa juku
ketaiji rasanna
niparalluang anjioo bone koccikanna

punna erokko rinakke
pinra pinrai balalanu
pintujunganre
sijaiyyang balanjanu

kautinro riballanu
nakke tinro riballakku 2x

ikau muriang
inakake kayu kayuang 

onde- onde tamate'nne
kope langi tamajanna 2x

bate parena
bine pakkimburuang 

susah tomma takkimburu
ga'ga duduki kucini
mallaka nakke
nasambeang angkoronni

adahai adikku sayang
aku cinta kepadamu
apapun yang engkau minta
assala teai doe
kanjo inakke parallu tonja ri doe'

batturate ma ribulang
akkutanang ribintoeng 2x

bunting jako sallang
punna nia doenu

tinggi tinggi kalukua
mana para layang - layang
aule kuambi tonji
punna siri tappela.
Voc : Anci Laricci


Kusareang mako anne
Nyawa sierang tubuna
Lanri lantang na
Pangngaingku ri kalennu

Reff. Alle mi naku patanro
Datunna cinna cinikku
Poro ikau sayang
Tunggala tena ruanna

Massing mammolikki nakku
Kisi pammaling - malingi
Sikatutui
Sere kana niruai

Kuattiammi janjinnu
Kutojengang mi kanannu
Sorong biseang
Sorongi ri mangeanna. 
Anci Laricci - Pantai Losari
Voc. Anci Laricci

Reff. Jalang – jalangki dipantai losari
jangki lupa singgah makang pisang epe
gulana manis pake duriang
enakna mamo biking lupa utanga.

Jangang lupa making ki ikang bakar
diwarungna tumba kayu bangkoa
sayur santanna cobe-cobe’na
mandi karingat basah tommi bajuta

Duduki dipantai losari
anging mamiri seju’ sepoi – sepoi
ada cewekta duduk di dekatta (Didekatta Bede')
enakna mamo sampe lupaki pulang

Banyak tommi tenda tenda kape
tampa’ kumpulna ana mudayya
yang tuayya ndak mau tong kalah
pallana mamo ikutongi bagadang

ANCI LARICCI - CINNA

CINNA – ANCI LARICCI

CINNA LALANG PAKMAIKKU ANDI
KONTU RAMMANG 
ANGING MOLONG NAKKU SAYANG
KA IKAU ASSALERANG TULI NIA RIATINGKU

E …AULE. ANDI….
LEKBAK POTOK PULIMI ANNE  NYAWAKU

IKAUJI TAKUASSENG ANDI
MAKA RINAKKEJI RIATINNU SAYANG
PAKMAIK NU PANGNGAINNU 
MANGE RINAKKE RI KODONG

E AULE ANDI
LANRI NAKKE JI SALLANG ANNE MANGNGAI

SIKRA SALLANG TANUITUNG ANDI
ANNE PAMMALING MALINGKU
NAKUSALASA SAYANG
 TAPPU RI PANRANNUANGKU

PUNNA PALENG NUTARIMA ANDI
NUTOJENGANG  PANGNGAINNU
ANNE NYAWAKU SAYANG
PASSIKOKNA  RI KALENNU ANDI


Voc : Maharani

Ikatte ri tura tea bau
Adatta marioloa sayang
E aule pakarenayya
Pakarenayya la'biri ri pa'gaukang

Punna Nia Pa'gaukang Bau
Nia Pattempo Tempoang Sayang
E Aule Sukku' Baji'na
Sukku Baji'na Punna Nia Pakarena

Pakarena Le'ngok Le'ngok Bau
Paganrang aMikki Mikki sayang
E Aule Papui' Pui'
Papui' Pui Sa'ge Rapa' Sulengkana

Arti lagu : PAKARENA

kami Orang atas (Orang Makassar)

memiliki adat yg khas sejak dulu
Pakarena
Pakarena yang anggun dalam setiap penampilan

jika ada suatu kegiatan/pesta dsb
ada suatu acara
alangkah bagusnya
sangat bagus jika ada Pakarena

Pakarena... berlenggak lenggok
pemain gendang bergoyang goyang bahunya
pemain terompet
sangat rapat caranya bersila

BATARA SAILE SAI
Cipt : Latif Basir / Aminullah Lewa

KEREMI RI MANG KANANNU ANDI
MANNA NA SIALLO TONJA

AULE NU TEA LANRE SAYANG
MATTAYANG MANGANTALAI

BELLAMANNE MA’DOLANGANG ANDI
ANSOMBALANG MINASANGKU

AULE NATEMPA BOMBANG SAYANG
NATOENG GALLURU’ LOMPO

BATARA SAILE SAI ANDI
SIMPUNGA RI BARAMBANGKU

AULE KINGARIMANANG SAYANG
NANU MANRUPAI KANA

Arti Lagu : Batara saile Sai

Dimanakah Rimbanya Suaramu
Meskipun hanya Satu hari
oh. Janganlah Jenuh
Menungguku dengan Sabar

Jauh Sudah Saya Mengembara
Mengayuh Harapanku
Oh, Diterpa oleh Ombak Sayang..
dihanyutkan oleh Arus yang besar

Oh Tuhan Tolong Lihat
kepedihan Dalam dadaku
oh, Marilaah Kita Jaga
kata setia Kita


CINCIN BANCA
Cipt : Rahman Hakim / Arsyad Basir

CINCI BANCA’
BANCA’ NAKU BANCA
TANNANG SAI PA’NIKIA
NAKUMALO MALONDA’
IPONDA’ I DARE’
ASSULUKKO PONDA’
MAPPIDARA MANGNGIBENG
MANGNGIBENG TANI JAPPU’
TA’BUANG BUANG KEBO

BASO MAEKOKKARENA
KIYO’ NGASENGI BELANU
NUCINCIN BANCA
RISEPPE’ BARUNG BARUNGNU
NUCINCIN BANCA
RISEPPE’ BARUNG BARUNGNU

LOMPO LALOKO NUNNABA
AKJARI TAU CARA’DE’
NU’ MATU MATU
RI BORI’ PA’RASANGANTA
NU’ MATU MATU
RI BORI’ PA’RASANGANTA

BASO RAJINGKO SIKOLA
MANGE NUTTU’ PANGASSENGANG
BACA QORANNU
PATTOJENG TOJENGI TONGI
BACA QORANNU
PATTOJENG TOJENGI TONGI
JAI KARE’ KARENANNU
A’GALACANG NAKKUNDASSE
ATTARU’-TARU’
NANUCCOKKO COKKO BATU
ATTARU’-TARU’
NANUCCOKKO COKKO BATU

PUNNA BANGGI NUKKARENA
BAJIKKO GALLA’ GALLARANG
NGALLEKO LIPA’
NANUSSONGKO’ SONGKO’ JANGANG
NGALLEKO LIPA’
NANUSSONGKO’ SONGKO’ JANGANG

ANA’ ANA’ BAINEYA
TASSI LEYO’ BURA’NEA
APPALLU PALLU
APPA’BUNTING BUNTING TONGI
APPALLU PALLU
APPA’BUNTING BUNTING TONGI

TO’RO MATAYYA
Cipt : B. Mandjia
Voc : Ridwan Sau

MANNA MATAJA SI TO’RO ANDI
PA’MAI SI TIRO BELLA SAYANG
MANNA MATAJA SI TO’RO ANDI
PA’MAI SI TIRO BELLA SAYANG

AULE KUKANA TOMMO
KUKANA TOMMO
KABAYARRAMMI NAKKUKKU SAYANG
AULE KUKANA TOMMO
KUKANA TOMMO
KABAYARRAMMI NAKKUKKU SAYANG

MANNA LAKUKALUPPAI ANDI
BATTUJI SANGING MANJINA SAYANG
MANNA LAKUKALUPPAI ANDI
BATTUJI SANGING MANJINA SAYANG

AULE TO’RO MATAYYA
TO’RO MATAYYA
PASSIKO’NA SUMANGAKKU SAYANG
AULE TO’RO MATAYYA
TO’RO MATAYYA
PASSIKO’NA SUMANGAKKU SAYANG

Arti Lagu To'ro Matayya

Meskipun hanya mata yang saling tatap/Pandang
dan hati kita yang saling memandang dari kejauhan
Namun itu sudah cukup
untuk mengobati rasa rindu ini

walaupun saya selalu ingin melupakannya
namun selalu datang menghantui
Pandangan Mata itu
Menjadi pengikat hati ini
MINASA RI BORITTA
Cipt : Abdullah Sijaya / AR. Ridwan
Voc : Ridwan Sau

MANGKU MAMO MABELLA
NIA’MA RI SE’REANG BORI
ANSOMBALANGI
SARE KAMASEKU
PASSARE BATARA

MANNAMONJO NAKAMMA
PANGNGU’RANGINGKU
RI KAU TONJI
KA BUTTA LA’BIRI
PASSOLONGANG CERATTA
RI BAWAKARAENG

SE’REJI KUPALA’
RI JULU BORITTA
SIRIKAJI TOJENG
SOLANNA NANIA
ARENG MABAJITTA
RI BORI’ MARAENG

NAKIMA’MINASA
TE’NEKI MASUNGGU
NANACINI’ TODONG
BORI MARAENGANG
SARROA MANGNGAKKALI
RI KAMAJUANTA


Arti Lagu : Minasa Ri Boritta

Walaupun Kita Berada jauh
Di suatu Tempat
Dimana saya mengembara
Mengadu nasib yang merupakan Takdir yang Kuasa

Meskipun Begitu
Namun ingatanku selalu tertuju padamu
Pada tanah yang kita banggakan
tempat Tumpah darah
di Lembah Gunung Bawakaraeng

Hanya Satu yang Kupinta
Kepada saudara saudaraku
untuk sungguh sungguh menjaga kehormatan
sehingga kita memiliki
Nama baik di mata orang lain

Dan tetaplah memiliki harapan
Untuk Hidup sejahtera
sehingga orang lain dapat melihat
kemajuan bangsa Kita
TULOLONNA SULAWESI
Voc : Ismail Wahid

Malakbirik memang tongi
tulolonna Sulawesi
makbaju bodo . . . makbaju bodo
mangnginking lipak sakbena

Baju bodo kasak eja
lipak sakbe curak lakbak
bunga niguba . . . bunga niguba
takdongkok risimbolenna

angkak - angkakna bangkenna
soe - soena limanna
kingking lipakna . . . kingking lipakna
sakge kanangi nicinik

malakbirik memang tongi
tulolonna Sulawesi
mabajik ampe . . . mabajik ampe
alusuk ri pangngadakkang

ARTINYA :
Begitu Anggunnya
Gadis Gadis Bugis Makassar
Memakai Baju Bodo
dan memegang Sarung Sutra nya

Baju Bodo Warna Merah
Sarung Sutra Dengan Corak yang Lebar
Bunga Bunga
Terletak di Sanggulnya

Tarian Kakinya
Gemulai Tangannya
caranya memgang sarung
sangat indah di paandang mata


Begitu Anggunnya
Gadis Gadis Bugis Makassar
Sopan santuan dalam bertindak
halus tutur bicaranya


BANGKENGA CINI
VOC : DIAN EKAWATY

TUNA MEMANGI ANRONGKU
KASI ASIJI MANGGEKU
KATEA TONJA
NI TUNAI TALLASAKKU
MANNA SUNGGU EMPOANNU
TALEBBA TONJA NUPATIRU
TAKU KASU'MANG KALENGKU
PALA RIKAU

REFF ;
MASSING MASSING JI IKATTE
ABBOYA RI TALLASATTA
NUJUJUNG KAMMA
SUNGGU NU ANNE RILINO
TENA ANTU NA TULI TE'NE
NIKANA SARE ANNE RI LINO
BANGKENGA CINI
SISAMBE MANGE RIOLOArti Lagu : Bangkenga Cini

Orangtuaku Memanglah Orang tak Punya
Dan Ayahku adalah orang Miskin
Namun sayapun Tak mau
Hidupku dalam ketergantungan

Meskipun Kedudukanmu sangat bagus
Namun sayapun tidak pernah  bergantung
dan Meminta Minta Kepadamu

Masing Masing Manusia
Memiliki Jalan Hidup Berbeda beda
engkau begitu mendewakan
kekayaanmu di dunia ini

Tidak akan selamanya kita dalam keadaan senang
dalam hal rezeki yang kita dapatkan di dunia ini
Belajarlah pada Sepasang kaki
Yang berjalan saling bergantianALOSI RIPOLO DUA
Voc : Dian Ekawaty


Kuripancaji rilino
Enggka riwatakkalemu
Nulle purani totoku
Tosippadua siruntu

Muri pancaji rilini
Tudang riwatagkalemu
Lettu cappana rilino
Sipaddua martterru

Tappamu na tappaku
Sirupa na denna pada
Iaero tanranna topuri sitoto

Matammu namatakku
Alosi ripolo dua
Mappada bungae sibawa daunna

Alemu aleku pada uddani
Tori masseddi tanranna sitoto
Laturung bosi ji paleng
ritaggilinna alloa
kutayang tommo
simbara saggenna bangi 2X

kamma jinne pangainnu
mangai sitangnga tangnga
nurapang jenne
malete ri leko pacco 2X

Reff. tena tojeng nupassayang
tena nanumaling maling
kasummang sai
kana lebbaka nuboli

bolima kamma salasa
tallasa taronang ronang
maneteng nakku
manyoweang dinging dingingARTI : BOLIMA KAMMA SALASA

Ternyata Akan Turun Hujan
Sepanjang Hari
Padahal Saya Menunggu
Hujan Reda Sampai Malam

Ternyata Begini caramu mencintaiku
Mencintai tidak sepenuh hati
Bagaikan Air di Daun Talas

KADDEKJI KUJANGANG JANGANG
Voc : Ismail Wahid

Kuasseng tonji
kalengku andi
tulima nupari ati
anriong manggeku 2x
bellami ripangitungnna

Serre parisi
nijulu andi
se're nakku niruai
malakka nakkae
ntunrai pammanakkang

Teako lanre
mattayang andi
sauru nmangantalai

Niaja sallang
nanipaggiling nyawana

Kaddeji ku
jangang jangang andi
nia ka'nyi pumbalingku
bori bellayya bori bellayya
kukapakasi allo mami.


ARTI LAGU Ka'dejji Kujangang jangang

saya Sangat Tau diri
bahwa engkau selalu memikirkanku
Namun Orangtuaku sangat jauh dari hal itu

dalam Sedih kita Bersama
 dan Satu harapan yang sama kita miliki
Namun saya takut
akan terbuang dari Keluarga

Jangan pernah Jemu untuk menunggu dik...
Akan ada suatu hari nanti yang akan merubah pendiriannya

Seandainya Saya Burung
Yang memiliki Sayap
maka daerah yang jauhpun
akan dapat kudatangi dalam sehari

NIPASSALASSA
Voc : Ismail Wahid


Ikau tonji kutayang
Kuboli lalang ati
Kurampe - rampe
Kalennu Allo bangngi

Salasa panrannuangku
Ajjari sabbi majarre
Kurapang tommi
Kalengku nupassalasa

Reff:
Te’ne lalo balasa’na
Rikaraeng malompoang
Sukku’ tommi pangaingku
Angngameseang rikau

Numangurangi
Riwattunta julu kana

Nupanrakkima inakke
Mapparua pangainnu
Pela’ ma nakke
Bokoma ri pangngitunnu.

ANGING MAMMIRI
Cipt : Bora Dg Ngirate

Anging mammiri' kupasang
pitujui tontonganna
tusarroa takkaluppa

e aule namangu'rangi
tutenaya
tutenaya
pa'risi'na

e aule namangu'rangi
tutenaya
tutenaya pa'risi'na

battumi anging mammiri'
anging ngerang dinging-dinging
namalantasa' ribuku

e aule mangerang nakku'
malo'lorang
malo'lorang
je'ne' mata

e aule mangerang nakku'
malo'lorang
malo'lorang
je'ne' mata

No comments:

Post a Comment